copyright humleklo yoga 2015

Vi vill vara med & ytterligare förbättra stämningen på jorden. Vi vill sprida yogans budskap via skön design. Alla motiv och designer är unika här & producerade av oss.


Det är power i vad du väljer att ta på dig. Du visar världen vem du är & du inspirerar eller förbryllar andra, samtidigt som du visar dig själv vad du är värd och vad du vill vara.


Yoga betyder förena... en strävan att förena motpoler för att skapa balans och jämvikt i vår kropps system. I stort sett hur vi än lever så skapas efter hand ofördelaktiga lägen, spänningar eller blockeringar i kroppen. Dessa är bra att ta itu med, t ex med Yoga. Yoga innefattar kroppsövningar (asanas), andningstekniker (pranayama) och meditation (dhyana). Dessutom hänger yoga ihop med ett av världens äldsta medicinska ”vetande” som går under namnet Ayurveda. Flera av uttrycken som vi designar är på Sanskrit. Det är som yogans latin och är känt av alla yogis och yoginis runt om i världen. Det är inte helt enkelt att översätta Sanskrit rakt av, men vi ger oss gärna på att förklara uttrycken vi använder på våra kläder...


Våra motiv:

Ahimsa - är sanskrit för ”icke-våld” eller ”undvikande av våld”. Det handlar lika mycket om utåtagerande som våld mot dig själv. Ahimsa hör samman med idén om skapande av negativ karma genom våldshandlingar.

Mahatma Gandhi gjorde ahimsa-begreppet till ett politiskt verktyg för frihet och motstånd utan våldshandlingar. Gandhi var en av förgrundsfigurerna när Indien kämpade sig fria från Storbritannien under första hälften av 1900-talet.

Ahimsa-begreppet handlar även om att utveckla ett sinnelag där du undviker onda tankar och känslor, både riktade mot andra personer och mot dig själv. ”Där det finns äkta kärlek, finns det ahimsa”. Show the world who you are.


Tadasana - är Bergets position där du står stadigt på jorden. Jämt, mjukt tryck under fötterna och med dig själv rakt ovanför, lång framsida och mjuk baksida. Som om du står som emot en osynlig vägg. Stabilt i livet. Show the world who you are.


Santosha - Hjärtats nöjdhet för spirande kärlek och kreativitet. Kom ihåg att vara i stunder där du är nöjd med det du har och det du gör, vilket ger att du skapar tillfällen då du hedrar dig själv och din utveckling utan att främst fokusera på framtiden eller det som varit. Du försonas med dina begär och firar det som är. Show the world who you are.


Karma - är är här yogans idé om orsak och verkan. Alla dina handlingar, tankar och till och med känslor får följder. För att få annorlunda resultat behöver du alltså justera vad du gör och hur du tänker. Värdet får du bestämma själv.


            

            - Aum eller Om symboliserar världsaltet, världssjälen och är det heligaste mantrat inom yogafilosofin. Aum representerar upplösning, skapande och bevarande på samma gång i fantastisk treenighet.


All is Now - Ta en stund och lämna allt det som varit bakom dig. Lämna det som du ska göra sen - det tar du hand om då. Stilla dina tankar och låt dem passera och flyga iväg tills de tystnar helt. Var en stund i nuet - Show the world who you are.


Pranayama - Vi tar gärna för givet att vi kan andas. Men genom att medvetet styra och öva andning kan vi förbättra syresättning och tvätta ur och stärka våra energikanaler. Pranayama är andningsövningar inom yoga. Metoden syftar till att reglera kroppens flöden av prana - livsenergi.


Sirsasana (headstand) - Att stå på huvudet vänder inte bara upp och ner på tillvaron. Det får blodet att blandas lite extra och kroppen syresätts än bättre. Med små steg i taget kan vi alla åter bygga upp styrkan att vara upp och ner lite mer.


Natarajasana (dansarens position) - Balansen är som bäst tidigt på morgonen, så utmana dig själv att gå upp tidigare än vad du behöver och yoga dig in i denna ljuvliga asana.


Om Namah Sivaya -  betyder ungefär att hedra ditt innersta jag, som en del av all livsenergi i universum. Det är ett kraftfullt och läkande mantra som även bidrar med frid i hjärtat och glädje i ditt innersta.


Isvara Pranidhana - är att vara större än dig själv och se dig som en del av allt som lever. Att vara som en droppe av havet och samtidigt ha allt som havet har inuti sig. Detta knyter samman allt levande och all energi i Universum. Olika och unika delar skapade ur samma källa, fyllda med samma livsenergi - Prana... Din inre trädgård har samma soluppgång och samma månsken som alla andras.


Asteya -  betyder helt enkelt att inte stjäla. Inte saker, inte någons tid och inte någons energi.


Aparigraha -  betyder ungefär ogirighet. Sunt förnuft om hållbar utveckling och yogans filosofi ber oss att inte vara giriga. Strävan är att återanvända, återvinna och att äga "nödvändiga" saker.


Pranayama -  Vi tar gärna för givet att vi kan andas. Men genom att medvetet styra och öva andning kan vi förbättra syresättning, tvätta ur och stärka våra energikanaler. Pranayama är andningsövningar inom yoga och syftar till att reglera kroppens flöden av prana - livsenergi.


Prana -  Prana är sanskrit för livskraft & enligt den yogiska traditionen finns den överallt. Prana är vår livsenergi som flödar i små kanaler kallade nadis, ungefär som blodet genom blodkärlen. Vi mår bättre ju mer Prana kan flöda fritt inom oss och yogaträning är ett sätt att förhindra blockeringar i kroppen.


Brahma Nadi -  Brahma nadi går från botten av överkroppen till toppen av huvudet. En av yogans effekter är att blockeringar i energibanorna löses upp och kroppen fungerar bättre och härligare.


Savasana -  ”död mans position” = viloposition som sänker hjärtrytmen och skapar lugn balans och ro. Ligg på rygg med händerna vid sidan, gärna med handflatorna upp mot himlen. Låt fötterna falla ut åt sidorna och känn hur du är tung ner mot jorden samtidigt som du känner dig lätt i ovansidan av kroppen upp mot himlen. Var nöjd och stolt över dig själv. Andas...

Till Butikenhttp://livepage.apple.com/http://718617.spreadshirt.se/shapeimage_1_link_0
Direkt till Butikenhttp://718617.spreadshirt.se/
Tillbaka till yogasidanHem.htmlHem.htmlshapeimage_3_link_0